Gallery

1. koolipäev

1.september ja ilmselge, et jälle kool. Millegipärast ei olnud näha ärevaid ega hirmul nägusid, vaid hoopis rõõmsad ja ootust täis näolapid, kes rõõmuga ootasid, millal juba uued ja taaskohtumised koolimajas aset võiksid leida. Meie uus õpetaja Tiina Pihlak võttis oma esimese esimese klassi vastu suure südame ja laia naeratusega ning olgu talle aeg siin helge ja rikastav. Kõige lõpuks said lapsed teha oma sõrmevajutusega  ühe lehe, mille tulemusel kangastus värvilisi lehti täis puu.

Viljandi Vaba Waldorfkool, avaaktus ja esimene koolipäev, 1.09.2015

Viljandi Vaba Waldorfkool, avaaktus ja esimene koolipäev, 1.09.2015

Viljandi Vaba Waldorfkool, avaaktus ja esimene koolipäev, 1.09.2015

Viljandi Vaba Waldorfkool, avaaktus ja esimene koolipäev, 1.09.2015

Viljandi Vaba Waldorfkool, avaaktus ja esimene koolipäev, 1.09.2015

Viljandi Vaba Waldorfkool, avaaktus ja esimene koolipäev, 1.09.2015

Viljandi Vaba Waldorfkool, avaaktus ja esimene koolipäev, 1.09.2015

Viljandi Vaba Waldorfkool, avaaktus ja esimene koolipäev, 1.09.2015

Viljandi Vaba Waldorfkool, avaaktus ja esimene koolipäev, 1.09.2015

Viljandi Vaba Waldorfkool, avaaktus ja esimene koolipäev, 1.09.2015

Viljandi Vaba Waldorfkool, avaaktus ja esimene koolipäev, 1.09.2015

(Fotod: Urmas Volmer)

Advertisements
Image

Mis on waldorfkool?

Viljandi Vaba Waldorfkool on  alus-, alg- ja põhiharidust andev õppeasutus, mis tegutseb waldorfpedagoogika alusel. Kool loodi lastevanemate initsiatiivil 1993. aastal.

Kooli õppekava on koostatud laste ealisi arenguprintsiipe silmas pidades, kogu õpetus on läbi põimitud kunstilis-praktilise tegevusega, olles seeläbi kergemini omandatav. Põhiaineid õpitakse tsükliõppe vormis või projektidena. Tavapärasest suurem rõhk on kunstiainetel, muusikal ja käsitööl. 1.-8. klassini on õpilaste tunnistustel numbriliste hinnete asemel sõnalised hinnangud, 9. klassi lõpetajad teevad riiklikud eksamid ja saavad hinded.

Hommik algab waldorfkoolis pika põhitunniga. Algklassides õpitakse põhitunnis emakeelt, matemaatikat ja vormijoonistamist – iga päev 3-6 nädala jooksul tegeldakse süvendatult ühe põhiainega. IV-V klassis lisanduvad ka kodulugu ja loomaõpetus, vanemates klassides keemia ja füüsika. Sellist õppimisviisi nimetatakse epohhi- e. tsükliõppeks. Peale põhitundi jätkub päev ainetundidega. Ainetunnid on 45 minuti pikkused ja neid on olenevalt vanuseastmest 2-5. Esimesest klassist alates hakatakse õpetama kahte võõrkeelt – inglise või saksa ja vene keelt.

Alates 2015 septembrist annavad VIII – IX klassile ainetunde aineõpetajad.

Waldorfpedagoogika (steinerpedagoogika) asetab põhirõhu haridus- ja kasvatustöö eetilistele ja esteetilistele aspektidele. Lastes arendatakse terviklikku orgaanilist maailmatunnetust, mis on aluseks loodushoiu ja keskkonna teadvuse ja vastutustunde kujundamisele.

Waldorfpedagoogikas on rõhk kolmel inimtunnetuse valdkonnal: mõte, tunne ja tahe. Inimene poleks täiuslik, kui need poleks tasakaalus, ilma üheta ei saa teised areneda. Õpetajad ei rõhu mitte akadeemilistele teadmistele, vaid pigem lapse intellektuaalsele valmisolekule. Õppima peab hirmuta. Waldorfpedagoogika tuum on lapse individuaalsus.

Waldorfkoolis tekib lastel huvi õppida ja tahe tegutseda, neil on usaldus ja loomulik autoriteet õpetaja vastu.

Kõik lapsi ümbritsev – ka mööbel, õppevahendid, loomulik toit – toetavad ja suunavad lapse arengut ja sisendavad sügavat hoolt ümbritseva keskkonna vastu kogu eluks; koolielu on huvitav, palju tõelisi tegevusi; midagi ei tehta lihtsalt tegemise pärast, igal asjal on oma tõeline põhjus.

Meie koolis ja lasteaias pööratakse suurt tähelepanu tervislikule toidule – toite valmistatakse enamasti (mahe)talude toodetest, eestimaisest köögiviljast. Tervislik toiduvalik on oluline nii kooli köögis kui paljude perede kodudes.

Rohkem infot kooli ja lasteaia struktuuri, pedagoogika ning rütmide kohta leiad kodulehelt.

(Foto: Koolipoisid Tule Õue! hoovidepäeval silte kokku klopsimas , autor Keirin Miilmaa)